Studio Ružica

Vsi izdelki , ki so opremljeni z oznako "Naravno", morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

Vsebovati morajo najmanj 95 % naravnih sestavin.

• Ne smejo vsebovati sintetičnih sestavin, za katere obstaja sum, da predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

• Pri njihovi proizvodnji se ne uporabljajo postopki, ki bistveno spremenijo ali negativno vplivajo na čistost ali učinkovitost naravnih sestavin.

Kaj je "Naravno":

Sestavine, ki jih pridobivamo iz namenskih, obnovljivih / bogatih virov, ki jih najdemo v naravi (rastline, živali, minerali)

Minimalni postopki obdelave, ki ne zmanjšajo čistosti sestavin.

 

Sintetične sestavine se lahko uporabljajo izključno v primerih:

o ko ne obstaja nobena naravna sestavina, ki bi jih lahko ustrezno nadomestila,

o ko ne obstaja sum, da predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

 

Sestavine, za katere menimo, da v izdelkih za osebno nego ne bi smele biti nikoli prosotne:

o Parabeni - sintetični konzervansi

o Sulfati (natrijev lauril / laureth sulfat) - Sintetični detergenti

o Petrokemikalije (vazelin / mineralna olja / parafin) - Neobnovljivi stranski proizvodi surove nafte

o Kemični filtri za zaščito pred sončnimi žarki (Parsol 1789 / oksibenzon) – Sintetični filtri

o Glikoli - Sintetične kemikalije

o Ftalati - Sintetične komponente dišav

o PEG ali PPG - Sintetične sestavine, obdelane z etilen oksidom

o 1.4 dioksan – Stranski proizvod, ki nastane pri procesu, imenovanem etoksilacija (ta se pogosto uporablja za obdelavo sestavin)

o TEA/DEA - Sintetični stabilizatorji, ki lahko reagirajo z drugimi sestavinami in produkti ter tvorijo nitrozamine

o Sintetični polimeri (PVP/akrilati) - Sintetični stabilizatorji, ki lahko vsebujejo stranske produkte policiklične aromatične ogljikovodike: najbolj razširjene organske onesnaževalce

o Snovi, ki sproščajo formaldehid (DMDM Hydantoin / Diazolidinyl Urea/Methylisothiazolinone) – Sintetični konzervansi

o Postopki, za katere menimo, da se ne bi smeli uporabljati pri proizvodnji izdelkov za osebno nego: etoksilacija, sulfinacija, polimerizacija in različice kvaternizacije - industrijski procesi, ki uporabljajo kavstična topila in pri katerih lahko nastanejo nečistoče.